Enforce

Начало

За проекта

Хронология

Интерактивна карта

Обучителен курс

Разказване на дестинации

Партньори

Новини

Контакти

ENFORCE вярва, че туризмът трябва да бъде автентичен, завладяващ и значим както за туристите, така и за професионалистите. За да подсилим възстановяването на туристическия сектор, ние ще проучим как стратегята за разказване на истории помага на доставчиците на туристически услуги да популяризират своите предложения; как могат историите да подпомогнат щадящото природата пътуване и как могат да работят за опазване на културното наследство и местните традиции.

ENFORCE вярва, че туризмът трябва да бъде автентичен, завладяващ и значим както за туристите, така и за професионалистите. За да подсилим възстановяването на туристическия сектор, ние ще проучим как стратегята за разказване на истории помага на доставчиците на туристически услуги да популяризират своите предложения; как могат историите да подпомогнат щадящото природата пътуване и как могат да работят за опазване на културното наследство и местните традиции.

Вижте графика на проекта и бъдете в течение за следващите ни дейности!

Разгледайте интерактивната карта с добри практики на регенеративни туристически преживявания и разберете как разказването на истории е помогнало за тяхното популяризиране.

Запишете се в отворения обучителен курс „Стимулиране на регенеративен културен туризъм чрез разказане на правилните истории“

Не е трудно да си представим положителното въздействие на ефективното разказване на истории в контекста на пътуването…

Искате ли да научите повече за екипа зад проекта?

Новини

Здравейте!

Нека да се опознаем- как можем да ви помогнем?

Enforce

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Skip to content