Исторически къщи в Одунпазари

Атлихан е построен през 50-те години на XIX в. от Такаттин бей, един от големите земевладелци на Ескишехир, за настаняване на продавачи на пазара, пътници и селяни, идващи от околните села, градове и села. С течение на времето Атлихан е наричан Одунпазаръ Хан. Особено след втората половина на ХХ в. ханът губи старата си функция и се превръща в изоставена и разрушена сграда. Атлихан е възстановен от община Одунпазари през 2006 г. в рамките на проекта за опазване на къщите в Одунпазари под името Атлихан, като е взета предвид оригиналната му архитектура. В Атлихан има 25 работилници, в които се произвеждат, излагат и продават занаятчийски изделия. След включването му в предварителния списък на ЮНЕСКО за световно наследство това място се възражда. Местните хора, живеещи в къщите на Одунпазари, са превърнали къщите си в работни места за целите на туризма и получават доходи от него.

Защо е регенеративен?

Атлихан е регенериращ, тъй като възстановяването му запазва културното наследство и същевременно създава възможности за доходи за местната общност. Това показва двойната полза от възстановяването на историческите обекти и подобряването на условията на живот на хората чрез туризъм.

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content