Хората и пикника

Това е пътуването на двама приятели, които, принудени от пандемията от ковид-19, трябва да променят плана си за световно турне, за да го направят на местно ниво. Пандемията ги кара да преосмислят начина си на пътуване и поражда желание за приключения, за да открият всички скрити бижута на Люксембург: дивата природа и разнообразните пейзажи, между равнини и гори, езера и реки, както и много разнообразна флора и фауна. В голямото разнообразие на техните екскурзии обаче има един постоянен елемент: традиционният пикник, на който се наслаждават при всяка екскурзия. И така, историята на тези двама мъже, които изследват Люксембург пеша, докато си правят пикник, разказана от Visit Luxembourg, мотивира туристите и особено местните жители да преразгледат своите навици за пътуване и потребление, за да преминат към по-бавен туризъм, като същевременно популяризират многобройните туристически маршрути, които са разпространени из цялото Велико херцогство.

Защо е регенеративен?

Тази история е регенерираща, тъй като представя преминаването от глобално пътуване към новооткрито оценяване на местното изследване, като по този начин насърчава хората да преосмислят навиците си за пътуване и потребление и да преминат към по-бавен туризъм.

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content