Център за модерни изкуства Cer

Cer Ateliers, които са построени непосредствено след процеса на национализация на железниците през първите години на Турската република (1926-1927 г.), имат важна „паметна“ стойност по отношение на историята на нашата република, допринасяйки за развитието на културната и художествената продукция на Анкара, Cer Modern е арт център, създаден чрез преустройство на стара железопътна работилница. Открит през 2010 г., Cer Modern дава възможност за излагане на национални и международни художествени събития и произведения със своите големи изложбени зали, социални зони, конгресен център и хотелиерски услуги. Тук можете да видите жанрове на изкуството като живопис, скулптура, фотография, видео, инсталация и пърформанс. Cer Modern също така е домакин на събития в областта на културата и изкуствата като джаз, класическа музика, театър и танци. В допълнение към изкуството Cer Modern е и важна част от образованието. Тук се организират различни работилници, семинари и беседи за деца и възрастни.

Защо е регенеративен?

Опитът на Cer Modern показва, че той се обновява, тъй като има значително историческо значение, допринася за културното развитие на Анкара, предоставя платформа за различни дисциплини на съвременното изкуство, организира широк спектър от културни събития и играе централна роля в образованието чрез семинари и дискусии.

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content