За проекта

ENFORCE вярва, че туризмът трябва да бъде автентичен, завладяващ и значим както за туристите, така и за професионалистите. За да подсилим възстановяването на туристическия сектор, ние ще проучим как стратегята за разказване на истории (сторителинг) помага на доставчиците на туристически услуги да популяризират своите предложения; как могат историите да подпомогнат щадящото природата пътуване и как могат да работят за опазване на културното наследство и местните традиции. Устойчивият туризъм започва с нас: посещение на по-малко модерни дестинации, ангажиране с автентични местни преживявания, консумиране на местни храни и пътуване извън сезона, така че да има по-малко масово потребление и по-малък отпечатък върху околната среда. Заедно можем да превърнем по-малко популяризирани райони в силни туристически дестинации, като привлечем клиенти, които са осъзнати за устойчивостта. По този начин можем да отворим възможности за микробизнеси и стартиращи фирми да навлязат в туристическия сектор, като същевременно актуализираме офертите им, за да отговорим на новите изисквания на вече съществуващите професионалисти в туризма.

Вие сте професионалист в туристическия сектор? Или представлявате образователна институция, организация или НПО? А може би сте свързани с туризма по друг начин? Вярваме, че образованието играе ключова роля във всички професионални сфери, агражирани с туризъм.

Придобийте нови знания и умения, като разказването на истории с цел маркетинг в туризма. Нашата цел е да популяризираме регенеративни туристически преживявания чрез разказване на истории, като същевременно предоставяме висококачествено професионално образование и обучение, адаптирано към реалните нужди на пазара.

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content