Proje

ENFORCE, turizmin hem turistler hem de profesyoneller için otantik, sürükleyici ve anlamlı olması gerektiğine inanmaktadır. Yenileyici bir sistemi güçlendirmek için, turizm tedarikçilerinin tekliflerini tanıtmalarına yardımcı olan hikaye anlatma stratejilerini keşfedeceğiz; çevreye duyarlı seyahati artıracak ve kültürel mirası ve yerel gelenekleri koruyacağız.

Sürdürülebilir turizm bizimle başlar: daha az popüler destinasyonu ziyaret etmek, otantik yerel deneyimlerle ilgilenmek, yerel gıdaları tüketmek ve sezon dışı seyahat etmek, böylece daha az kitlesel tüketim ve çevre üzerinde daha az baskı oluşmasını sağlamak. Birlikte, sürdürülebilirlik bilincine sahip müşterileri çekerek, daha az tanıtılan bu bölgeleri güçlü turizm destinasyonları haline getirebiliriz. Bu şekilde, mevcut turizm profesyonellerinin yeni taleplerini karşılamak için teklifleri güncellerken, mikro işletmelerin ve yeni kurulan şirketlerin turizm sektörüne girmeleri için fırsatlar yaratabiliriz.

Turizm sektöründe çalışan bir profesyonel misiniz? Bir eğitim merkezi? Bir organizasyon? Sivil Toplum Kuruluşu mu? Turizmle iç içe bir mesleki eğitim mi? Eğitimin turizm de dahil olmak üzere tüm profesyonel sektörlerde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz.

Hikaye anlatımı ve pazarlama turizmini birbirine bağlarken yeni beceriler öğrenin. Hedeflerimiz, pazarın gerçek ihtiyaçlarına uyarlanmış mesleki eğitim öğrencileri ve profesyoneller için yüksek kaliteli öğrenme fırsatları sunarken, hikaye anlatımı yoluyla yenileyici kültürel turizm deneyimlerini teşvik etmektir.

“Proje ortakları 14 ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde Aveiro’da bir araya geldi. Bu toplantı, destinasyonu rejeneratif gözlüklerle ziyaret etmek, destinasyonun sahip olduğu pek çok değeri ve aynı zamanda karşılaştığı bazı zorlukları anlamak için mükemmel bir fırsat oldu. Yüz yüze proje toplantıları, ortaklara her zaman ev sahibi ortağın çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve destinasyon hakkında değerli içgörüler elde etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu durumda ortaklar, katılımcıların çoğu için yeni olan bir şehir hakkında zengin bilgiler paylaşan Aveiro Üniversitesi’nin yönetim ve turizm alanlarındaki uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından ağırlandı.

Enforce projesi, proje çalışma planı açısından oldukça iyi bir yolda ilerlemektedir; bu da, yenilenme için hikaye anlatımı konusunda yenilikçi örneklerden oluşan En İyi Uygulama koleksiyonunu ve Hikaye Anlatıcısının Kılavuzunu tamamladıktan sonra, ortakların toplantıyı Enforce Eğitim Programının geliştirilmesini tartışmak için kullandıkları anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca ortaklar, Türkiye’den proje ortağımız Uşak Üniversitesi tarafından sağlanan yönergeler doğrultusunda içeriği geliştirmek için çalışacaklar.
Kurs, Ocak/Şubat 2024’te pilot uygulama için hazır olacak ve tüm çeviriler tamamlandıktan sonra ortak dillerde de sunulacaktır.”

“ENFORCE proje ortakları projenin başlangıç toplantısı için güzel şehir Lüksemburg’da bir araya geldi. Toplantı, tüm ortakları sıcak bir şekilde karşılamak için kapılarını açan Lüksemburg’daki İtalyan Ticaret Odası (CCIL) binasında gerçekleşti. Proje ortakları, bu ilk toplantının öneminin farkında olarak ve oluşturulan işbirliğinin başarısına katkıda bulunacak güçlü bağların kurulmasının da etkisiyle heyecanlı bir başlangıç yaptı. Sağlam bir temel oluşturma ortak hedefiyle, katılımcılar ENFORCE projesi için gerekli ilk adımları derinlemesine tartıştılar. Bu ziyaret sırasında, hedeflerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için proje hedefleri ve kapsamı katılımcılar tarafından derinlemesine tartışıldı. Başlangıç toplantısının sonuçlarının tüm ortaklar için son derece tatmin edici olduğu ve coşku yarattığı gözlendi. Dolayısıyla Proje Başlangıç toplantısının başarılı geçtiği, katılanlarda ilham yarattığı ve bir an önce çalışmalara başlamak için enerji verdiği net olarak söylenebilir. ENFORCE Projemizin yolculuğu böylelikle resmen başladı ve ortakların kararlılığı ve her birinin uzmanlık alanların birleşmesiyle projemizin gelişeceğine ve kayda değer sonuçlar elde edileceğine dair hiç şüphemiz yok.”

Enforce

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content