CCIL

Lüksemburg’daki İtalyan Ticaret Odası 1990 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulmuş ve o zamandan bu yana Lüksemburg’da faaliyet göstermek isteyen İtalyan işletmelerinin çoğunun yanı sıra ürün ve hizmetlerini Avrupa’nın coğrafi ve kurumsal kalbinde tanıtmayı amaçlayan tüm yerel ve bölgesel yetkililer için bir referans noktası haline gelmiştir.

Yurtdışındaki İtalyan Ticaret Odaları ağının bir üyesi olan CCIL, İtalya’yı dünyada tanıtmak için üstlenilen tüm girişimlerin aktif bir katılımcısıdır. Üyeleri için, Lüksemburg pazarına ve Lüksemburglu şirketlerin İtalya pazarına girişlerine rehberlik etmeyi amaçlayan çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sağlanan başlıca hizmetler şunlardır: iş ve başlangıç desteği, hukuki bilgi sağlanması, ticari ortaklarla konferans ve toplantı organizasyonu, çeviri ve tercümanlık ve pazar araştırması.

Lüksemburg’daki İtalyan Ticaret Odası ayrıca bir dizi tanıtım etkinliğine ev sahipliği yapmakta ve katılmakta ve çeşitli kurslarla eğitim sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca 2016 yılından bu yana Avrupa projeleri sektöründe de faaliyet göstermektedir.

DomSpain

DomSpain ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir Eğitim ve Danışmanlık Şirketidir. İspanya’nın kamu ve özel sektörüne çeşitli hizmetler sunmakta ve yurtdışında iyi kurulmuş bir ortaklar ağı aracılığıyla uluslararası programlara aktif olarak katılmaktadır. DomSpain, eğitim platformlarının geliştirilmesini içeren ulusal ve Uluslararası düzeyde çeşitli projeleri hayata geçiren yüksek nitelikli bir bilgi teknolojisi ekibine sahiptir. DomSpain, EAEA, EFVET ve e-öğrenme uzmanları, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşan ; AB Beceriler Paktı’na katılmış uluslararası bir ağ olan Uluslararası E-Öğrenme Derneği üyesidir

DomSpain’in Eğitim departmanı dört ana yönde eğitim programları geliştirmektedir:
Yabancı diller, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, aşçılık, dans ve kişisel gelişim dersleri de dahil olmak üzere yetişkin öğrenciler için kurslar ve atölye çalışmaları
Mesleki Eğitim ve Öğretim: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, yabancı diller, istihdam edilebilirlik, iş temelli öğrenme
Eğitimciler için yabancı dil yeterliliklerini geliştirmeye, dijital araçların ve yeni öğretim yöntemlerinin kullanımına, harmanlanmış öğrenmeye odaklanan eğitimler.
Yabancı dil, robotik, kodlama ve internet güvenliği dahil olmak üzere okul çocukları ve ebeveynler için müfredat pedagojik desteği ve müfredat dışı etkinlikler.

EURAKOM

EURAKOM, projelerine ve girişimlerine konseptten uygulamaya kadar eşlik etmek için çok çeşitli kamu kurumları, özel şirketler ve her düzeydeki kuruluşlarla sektörler arasında çalışan bir Fransız butik danışmanlık şirketidir. EURAKOM ayrıca eğitim ve kültür, sürdürülebilirlik, turizm ve gıda ekosistemi, girişimcilik, enerji, ulaşım, hukuk hizmetleri ve Avrupa işleri gibi alanlarda tematik uzmanlık sunmaktadır.

EURAKOM, dünyanın en büyük sürdürülebilir Serası Tropicalia veya 2019/2020’de Hauts-de-France Avrupa Gastronomi Bölgesi ve diğerleri için yapılan başarılı teklif gibi sürdürülebilir bölgesel turizm amiral gemisi projelerinin geliştirilmesinde etkili olmuştur. EURAKOM, büyük ölçekli proje ve faaliyetlerde, etkiyi en üst düzeye çıkarmak ve projenin benimsenmesini ve başarılı olmasını sağlamak için sektörler arası aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla çalışmaktadır.

EURAKOM, Fransa ve Belçika için Yeşil Destinasyonlar temsilcisi ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyesidir.

CCIS

Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIS), üyelerinin (7000’den fazla üye şirket) çıkarlarını temsil eden, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşu, bağımsız bir iş örgütüdür. Yaklaşık 170 yıllık geleneği ile Slovenya’daki en etkili iş örgütüdür.

CCIS üyesi şirketler Slovenya’daki tüm sektörlerden ve tüm bölgelerden gelmektedir. CCIS, Slovenya’nın tüm önemli sanayi sektörlerini temsil eden 26 şube derneğini bir araya getirmektedir. CCIS’in Slovenya’da 13 bölge ofisi bulunmaktadır. CCIS çalışanları geniş bir alan ve konu yelpazesinde knowhow, uzmanlık ve bilgi sağlamaktadır.

CCIS, temsili bir Ticaret Odası statüsüne sahiptir ve mevzuat ve politika stratejilerinin hazırlanmasında hükümet için bir ortaktır. CCIS, eğitim ve öğrenim gibi çeşitli alanlarda bilgi birikimi ve uzmanlık sağlayan çok sayıda devlet organı, kurul ve komitede üyedir:

Ljubljana Üniversitesi Yönetim Kurulu.
Slovenya Cumhuriyeti Yükseköğretim Konseyi
Slovenya Cumhuriyeti Yetişkinlerin Eğitimi Konseyi
Slovenya Cumhuriyeti Mesleki Eğitim ve Öğretim ve İleri Eğitim ve Öğretim Konseyi
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Hibelerin Verilmesi için Kamu Fonu Konseyi
Tüm Mesleki Eğitim Standartları Bölge Kurullarında Üye

Devlet kurumlarını bu alanlarda bilgi birikimi ve uzmanlıkla desteklemek, CCIS’i yetişkin eğitimi, hayat boyu öğrenme ve mesleki eğitim ve öğretim alanında ulusal düzeyde kilit bir aktör haline getirmektedir.

University of Usak

2006 yılında kurulan Uşak Üniversitesi, Türkiye’deki 129 devlet üniversitesi arasında yer alan bir üniversitedir. Üniversite, 1 Eylül Yerleşkesi’nde (Diş Hekimliği Fakültesi ve Uşak’ın beş ilçesindeki 5 meslek yüksekokulu hariç) Uşak’ın tepelerinde, bir tarafı güzel bir köy manzarasına, diğer tarafı ise şehir merkezine bakan ormanlık bir alanda yer almaktadır. Üniversite, UI Green Metric sıralamasına göre bin üniversite arasında, 2022’de üçüncü kez Dünyanın en yeşil kampüsü”” sıralamasında yer almaktadır. Ayrıca Uşak Üniversitesi’nin beş farklı ilçede bulunan, doğal ve tarihi birçok turizm cazibesine sahip meslek yüksekokulları, sadece öğrencileri için değil, yerel halk ve dışarıdan gelen misafirler için de büyük fırsatlar sunmaktadır.

Uşak Üniversitesi’nde 14 fakülte, 1 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 1 enstitü ve 21 araştırma ve uygulama merkezinde 26.000’den fazla öğrenci akademik hedeflerinin peşinden koşmakta ve geniş bir disiplin yelpazesinde diplomalarını almaktadır. Ayrıca üniversitede 124 öğrenci topluluğu ve 55 ülkeden 2 bin 45 uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Uşak Üniversitesi, akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi, bilimsel araştırmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet ve etkinlikleriyle ülkemiz yükseköğretim kurumları arasında öne çıkan bir üniversitedir.””

Universidade De Aveiro

1973 yılında kurulan ve çeşitli alanlarda eğitim sağlama konusunda ulusal bir öncü olan Aveiro Üniversitesi (UA), bugün Portekiz’in en yenilikçi üniversitelerinden biri olarak kabul edilmekte, öğretim ve araştırma kalitesiyle tanınmakta ve aynı zamanda iş dünyasıyla işbirliğine odaklanmaktadır.

Üniversite ve politeknik eğitim alt sistemlerini entegre eden organizasyonu ve matriks yapısı, bilginin geçişini ve öğretim ile araştırma arasındaki uyumu destekleyerek UA’yı çok sayıda ulusal ve uluslararası öğrencinin tercihi haline getirmektedir. Modern ve prestijli bir mimariye sahip olan Aveiro Üniversitesi, birkaç yıl içinde yükseköğretim kurumlarının kalitesini değerlendiren en önemli uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almaya başlamıştır.

Şu anda, yaklaşık 13600 lisans öğrencisi ve 3800 lisansüstü öğrencisi Aveiro Üniversitesi’ne devam etmektedir. 85 ülkeden gelen öğrenciler, öğretim kalitesi, burada üretilen araştırmaların prestiji, iş dünyasıyla olan bağlantıları, iklimi ve hatta Portekiz halkının misafirperverliğinden etkilenerek UA kampüslerinde yaşamaktadır. Akademik topluluk ayrıca yaklaşık 1400 öğretmen ve araştırmacı ile 630 teknik, idari ve yönetim personelinden oluşmaktadır.

Üniversite biziz. Üniversitelerin tüm faaliyetleri insanların etrafında döner, bilgi insanlarda bulunur ve UA varlığını ve başarısını insanlara (öğrenciler, bursiyerler, araştırmacılar, öğretim personeli ve teknik, idari ve yönetim personeli) borçludur”” (Paulo Jorge Ferreira, UA Rektörü. Eylem Planı 2018-2022).””

Agraren Universotet – Plovdiv

Plovdiv Tarım Üniversitesi 1945 yılında kurulmuştur. Bugün bile Bulgaristan’da tarım ve yaşam bilimleri alanında devlet tarafından finanse edilen tek ihtisas üniversitesi olup, ulusal, Avrupa ve uluslararası prestiji yüksek bir üniversitedir.

Tarım Üniversitesi üç eğitim derecesinde eğitim vermektedir – Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora. Başlıca yapısal birimler şunlardır: Agronomi Fakültesi, Bağcılık ile Bahçe Bitkileri Fakültesi, Bitki Koruma ve Agroekoloji Fakültesi, Ekonomi Fakültesi Plovdiv Tarım Üniversitesi, UNIgreen üniversite ittifakının bir ortağıdır. Bu ittifak, 8 ortak üniversiteyi içeren tarım, biyoteknoloji ve doğa bilimleri alanındaki ilk yeşil”” Avrupa üniversitesidir.

Plovdiv Tarım Üniversitesi’nin ana hedefleri tarım, gıda, biyoekonomi, ekoloji, sürdürülebilir kalkınma ve turizm alanlarındaki ulusal ve Avrupa öncelikleriyle uyumludur.””

“Proje ortakları 14 ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde Aveiro’da bir araya geldi. Bu toplantı, destinasyonu rejeneratif gözlüklerle ziyaret etmek, destinasyonun sahip olduğu pek çok değeri ve aynı zamanda karşılaştığı bazı zorlukları anlamak için mükemmel bir fırsat oldu. Yüz yüze proje toplantıları, ortaklara her zaman ev sahibi ortağın çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve destinasyon hakkında değerli içgörüler elde etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu durumda ortaklar, katılımcıların çoğu için yeni olan bir şehir hakkında zengin bilgiler paylaşan Aveiro Üniversitesi’nin yönetim ve turizm alanlarındaki uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından ağırlandı.

Enforce projesi, proje çalışma planı açısından oldukça iyi bir yolda ilerlemektedir; bu da, yenilenme için hikaye anlatımı konusunda yenilikçi örneklerden oluşan En İyi Uygulama koleksiyonunu ve Hikaye Anlatıcısının Kılavuzunu tamamladıktan sonra, ortakların toplantıyı Enforce Eğitim Programının geliştirilmesini tartışmak için kullandıkları anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca ortaklar, Türkiye’den proje ortağımız Uşak Üniversitesi tarafından sağlanan yönergeler doğrultusunda içeriği geliştirmek için çalışacaklar.
Kurs, Ocak/Şubat 2024’te pilot uygulama için hazır olacak ve tüm çeviriler tamamlandıktan sonra ortak dillerde de sunulacaktır.”

“ENFORCE proje ortakları projenin başlangıç toplantısı için güzel şehir Lüksemburg’da bir araya geldi. Toplantı, tüm ortakları sıcak bir şekilde karşılamak için kapılarını açan Lüksemburg’daki İtalyan Ticaret Odası (CCIL) binasında gerçekleşti. Proje ortakları, bu ilk toplantının öneminin farkında olarak ve oluşturulan işbirliğinin başarısına katkıda bulunacak güçlü bağların kurulmasının da etkisiyle heyecanlı bir başlangıç yaptı. Sağlam bir temel oluşturma ortak hedefiyle, katılımcılar ENFORCE projesi için gerekli ilk adımları derinlemesine tartıştılar. Bu ziyaret sırasında, hedeflerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için proje hedefleri ve kapsamı katılımcılar tarafından derinlemesine tartışıldı. Başlangıç toplantısının sonuçlarının tüm ortaklar için son derece tatmin edici olduğu ve coşku yarattığı gözlendi. Dolayısıyla Proje Başlangıç toplantısının başarılı geçtiği, katılanlarda ilham yarattığı ve bir an önce çalışmalara başlamak için enerji verdiği net olarak söylenebilir. ENFORCE Projemizin yolculuğu böylelikle resmen başladı ve ortakların kararlılığı ve her birinin uzmanlık alanların birleşmesiyle projemizin gelişeceğine ve kayda değer sonuçlar elde edileceğine dair hiç şüphemiz yok.”

Enforce

“Avrupa Komisyonu’nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content