Залесяване

Сиера Норте Мадрид предлага регенериращо преживяване, което използва истории, за да покаже защо е важно да се засаждат нови дървета в района. Например, ако една гора е била повредена от пожар, тя може да ерозира и се нуждае от нови дървета, за да израсне отново. Сиера Норте Мадрид е много добра в това да ангажира посетителите с истории. Те разказват истории за уникалната история, културните традиции и природната красота на региона. Това помага на хората да разберат и оценят по-добре региона. За да се привлекат местни професионалисти, като собственици на хотели, собственици на магазини и собственици на фирми, в рамките на проекта може да се поставят QR кодове в техните заведения. Когато хората сканират тези кодове, те могат да научат повече за проекта, а също и да се включат в него.

Защо е регенеративен?

Възстановителният подход на Sierra Norte Madrid е очевиден в използването на разкази, за да се подчертае значението на залесяването в района. Тази инициатива задълбочава разбирането и оценяването на региона от страна на посетителите. Тази многостранна разказвателна стратегия свързва туристите с жизненоважната работа по залесяването и ги насърчава да участват активно в опазването на местната екосистема, което я прави силен пример за регенеративен туризъм.

„Партньорите по проекта се срещнаха в Авейро на 14 и 15 септември 2023 г. Това беше идеалната възможност да посетим дестинацията с регенеративни очила, да разберем многобройните ѝ предимства, но и някои от предизвикателствата, пред които е изправена. Срещите по проекта лице в лице винаги предоставят на партньорите уникалната възможност да се запознаят с работата на приемащия партньор и да получат ценна информация за дестинацията. В този случай партньорите бяха приети от всеотдайния екип от професионалисти в областта на управлението и туризма на Университета в Авейро, които споделиха богата информация за един град, който беше нов за много от участниците.

Проектът „Enforce“ върви добре по план, що се отнася до работния план на проекта, което означава, че след като завършиха събирането на най-добрите практики с иновативни примери за разказване на истории за регенерация, а също и наръчника за разказвачи, партньорите използваха срещата, за да обсъдят разработването на програмата за обучение на Enforce.

През следващите няколко месеца партньорите ще работят върху разработването на съдържанието в съответствие с насоките, предоставени от Университета в Усак, нашия партньор по проекта от Турция.
Курсът трябва да бъде на разположение за пилотно въвеждане през януари/февруари 2024 г. и ще бъде достъпен и на езиците на партньорите, след като всички преводи бъдат финализирани.“

„Екипът на ENFORCE се срещна в красивия град Люксембург за началната си среща. Тя се състоя в сградата на Италианската търговска камара в Люксембург (известна още като CCIL), която отвори вратите си, за да посрещне топло всички партньори.

Екипът осъзнаваше важността на тази първа среща и подходи към нея със същия ентусиазъм, тъй като тя играе важна роля за изграждането на здрави връзки, които ще допринесат за успеха на цялото сътрудничество. С общата цел да изградят солидна основа участниците обсъдиха задълбочено първите стъпки, необходими за проекта ENFORCE.

По време на посещението бяха обсъдени в дълбочина целите на проекта, за да се гарантира, че всеки партньор има цялостно разбиране за общите цели. Резултатът от встъпителната среща беше изключително удовлетворителен за всички партньори и породи ентусиазъм сред екипа. Тя беше успешна и остави всички вдъхновени и заредени с енергия.

Пътуването на ENFORCE официално започна и с колективния опит на ангажираните партньори няма съмнение, че то ще процъфтява и ще постигне забележителни резултати.“

Enforce

“Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея”

Project N: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887

© 2024 Enforce Project
Skip to content